Halmedia
CVR nr. 37654698
E-mail: [email protected]

Betalingsbetingelser
Alle ydelser er oplyst i danske kroner og ekskl. moms, medmindre andet er angivet. Alle fakturaer har 10 dages betalingsfrist. Kunden får ikke refusion, hvis det skyldes manglende betaling. Halmedia rykker kunden 1 gang inden betalingen overdrages til inkassoadvokat. Ved hver rykker tillægges et administrationsgebyr på kr. 100 og renter ifølge gældende lovgivning.

Vilkår
Følgende regler er gældende ved alle former for ydelser fra Halmedia.

Generelt
Ved domænebestilling erklærer kunden, at brugen af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning.

Hosting
Webhotellet løber som udgangspunkt i 12 måneder, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kunden har selv ansvaret for at opsige tidligere hostingaftaler ved andre udbydere. Hvert år fornyes webhotellet automatisk til en ny periode.
Flytning til live server sker efter det totale faktureringsbeløb er Halmedia i hænde.

Halmedia har altid uden varsel ret til, at lukke et webhotel såfremt kunden har overtrådt Halmedias betingelser eller undladt at betale for leverede ydelser. Enhver form for misbrug af Halmedias servere vil føre til øjeblikkelig lukning. Dette vil dog ikke foregå uden Halmedia har kontaktet kunden, hvis dette er muligt.

Levering
Leveringstidspunkt fremgår af underskrevet aftale eller bekræftelse på mail, medmindre dokumenterbare forhold i Halmedia arbejdsgang umuliggør dette.

Halmedia fraskriver sig alle former for ansvar overfor tab hos kunden som følge af en eventuel forsinkelse i leverancen fra Halmedia.

Priser
Priser er specificeret i tilbuddet. Der er faste priser på visse ydelser, hvis andre ydelser ønskes, gives et specifikt tilbud på dette.

Halmedias forpligtelser
Halmedias ydelser består udelukkende i at levere det i ordrebekræftelsen specificerede arbejde. Halmedia har ikke ansvar for internettets funktionalitet og tilgængelighed i øvrigt.

Kundens forpligtelser
Kunden er forpligtet til at overholde de i kontrakten specificerede deadlines. Hvis disse deadlines ikke overholdes, er Halmedia ikke forpligtet til at aflevere den aftalte produktion, til den i tilbuddet aftalte deadline.

Ansvar
Halmedia tillader indhold, der ikke er i strid med dansk lovgivning. Samtlige leverede opgaver er med brugsret ved Halmedia, men må ikke kopieres til hverken tredje part eller til eget brug. Halmedia bærer ikke ansvar for evt. anbefalede gratis-programmer, og det er kundens ansvar at være opdateret med disses licensbetingelser.

Halmedia er uden ansvar for tab, som følge af direkte eller indirekte skade og efterfølgende skader, herunder tab af forventet avance. Dette gælder selv om Halmedia er part i problemstillingen.

Opsigelsesbetingelser
Ydelser kan ikke opsiges efter aftalen er indgået, da der vil blive afsat tid og ressourcer til udførelse af denne opgave.

Ansvarsbegrænsning
Halmedia fraskriver sig enhver form for ansvar for

 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af førnævnte tab
 • Tab af data på kundens server. Ansvar for backup af kundens data påligger kunden alene, med mindre andet aftales eksplicit og skriftligt
 • Fejl og/eller mangler som kunden ikke har anført og rettet i korrekturrunder
 • Force majeure forhold
 • Nedetid på website

Kundens egne ændringer eller ændringer fra tredjepart
Med produkter der giver mulighed for, at kunden selvstændigt redigerer eller opdaterer websider efter overlevering af produktet, gør følgende sig gældende, med mindre andet er eksplicit aftalt mellem kunden og Halmedia.

Hvis andre end Halmedia eller deres eventuelle underleverandører, opdaterer eller redigerer produktet og dermed ødelægger design, opsætning eller funktionalitet, vil tiden det kræves for at genoprette design, opsætning eller funktionalitet blive estimeret og faktureret kunden.

Persondata
Halmedia fraskriver sig ethvert ansvar for kundens benyttelse af Halmedias produkter eller ydelser i forbindelse med behandling eller formidling af data der er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger.

Halmedia forbeholder sig ret til at videregive oplysninger om kunden til relevante offentlige myndigheder såfremt der er tale om strafbare forhold eller aktiviteter i forbindelse med brug af produkter eller ydelser.

Anvendelse til markedsføring
Halmedia forbeholder sig retten til, at anvende de(t) fremstillede produkt(er), herunder link til kundens hjemmeside, kundens logo og andre eventuelle fremstillede produkter, i forbindelse med fremvisning af portfolio og markedsføringsmateriale.

Afvisning af handel
Halmedia forebeholder sig retten til, at afvise at handle med et hvert website, individ, organisation eller virksomhed som repræsenterer hadefuldt, ulovligt, skadeligt, eller på anden måde stødende indhold eller budskab uden yderligere begrundelse.

Enhver promovering af hadefuldt, ulovligt, skadeligt, eller på anden måde stødende indhold eller budskab kan anses som mislighold af handelsbetingelserne og fører til øjeblikkeligt ophør af aftalen, uden ret til refundering.

Betingelser for serviceaftale
Såfremt hosting af løsningen ikke varetages af Halmedia vil det til en hver tid være kundens ansvar at holde Halmedia opdateret hvis noget af følgende opdateres:

 • Serveren hvorpå installationen hostes
 • Adgangsoplysninger til filserveren (FTP Oplysninger)
 • Adgangsoplysninger til databasen
 • Adgangsoplysninger til administrator-adgang for kontrolpanel

Backup
Såfremt opbevaringspladsen for backups leveres af kunden, accepterer kunden at det til enhver tid, er kundens ansvar at sikre, at Halmedia er i besiddelse af de korrekte loginoplysninger til den ønskede backup-service, samt at der er plads tilgængelig til at lave backup.

Halmedia fraskriver sig enhver form for ansvar for:

 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af nedbrud, skade eller tab i forbindelse med den valgte backup service
 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af mangelfuld information i forbindelse med valgte backup service
 • Direkte og indirekte tab, herunder tab af data, driftstab og følgeskader af nedbrud, skade eller tab på kundens server, herunder e-mail udbyder

WordPress funktionalitet
Halmedia kan ikke drages til ansvar for tab eller ændring af funktionalitet som følge af opdatering af WordPress eller themes, da det udelukkende er WordPress selv som vedligeholder deres kode.

Skulle en opdatering af selve WordPress medføre tab eller ændring af funktionalitet, kan Halmedia tilbyde at gendanne versionen af WordPress, til før opdateringen, selvom dette ikke kan tilrådes af sikkerhedsmæssige årsager.

Kundens egne opdateringer
Enhver opdatering af theme eller WordPress fra kundens side vil ikke være omfattet af serviceaftalen og fejl som følge heraf, vil således heller ikke være omfattet.

Skulle fejl opstå på baggrund af, at kunden selv:

 • Opdaterer eller installerer plugins
 • Opdaterer eller installerer tema(er)
 • Opdaterer eller installerer WordPress

Vil disse skulle rettes til aktuel timepris.

Accept af handelsbetingelser
Ved indgåelse af en aftale eller ved betaling til Halmedia accepterer kunden Halmedias handelsbetingelser.
Ved spørgsmål til vores handelsbetingelser rettes henvendelse til [email protected] erklærer sig bekendt med Halmedias generelle handelsbetingelser. Halmedia forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forvarsel.

 

SENESTE NYHEDER